KREVEA AB

Tjänster inom kredithanteringskedjans alla delar.
Vår affärsidé är att erbjuda tjänster som täcker in kredithanteringskedjans alla delar, från faktura till betalning, som syftar till att minska kreditförlusterna och förbättra likviditeten hos företag och organisationer som säljer varor och tjänster på kredit. Krevea AB har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och står under Datainspektionens tillsyn.

 

Vår vision

Vår vision är att alltid vara förstahandsvalet för företag och organisationer inom den privata och offentliga sektorn inom våra verksamhetsområden genom att erbjuda tjänster som överträffar kundens förväntningar. Det gör vi genom att våra medarbetare har hög kompetens och goda insikter i kundens verksamhet och behov och genom att ligga i framkant vad gäller produktutveckling.

Vår mission

Vi vill göra det enklare för företag och organisationer att sälja varor och tjänster på kredit.

Våra värderingar

Företagets verksamhet vilar på en professionell grund som genomsyrar samtliga delar av verksamheten. De anställda uppträder korrekt och sakligt i samtliga kontakter med allmänhet, myndigheter, uppdragsgivare och gäldenärer. Den anställde är väl medveten om legala krav och etiska riktlinjer som hon eller han har att rätta sig efter utifrån sin befattning. Vi följer i alla lägen legala krav och etiska riktlinjer från myndigheter och branschorganisationer.


 

Klagomål

Vi tar alla klagomål på största allvar och tycker du att något blivit fel vill vi försöka rätta till det. Kontakta oss via formuläret eller via post. Det är viktigt att du anger tydligt vad ni är missnöjda med samt ärendenummer och kontaktuppgifter. I formuläret/brevet bör det tydligt framgå att det gäller ett klagomål. Klagomål kommer att handläggas av vår klagomålsansvarige i enlighet med företagets klagomålspolicy och klagomålsinstruktion.

Kontakt

Krevea AB
Att: Klagomålsansvarig
Bror Nilssons gata 16
417 55 Göteborg

Telefon: +46 31 788 22 90 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vill du veta mer? Kontakta oss


Telefon: 031-788 22 90 E-post: info@krevea.se

Krevea AB

Bror Nilssons gata 16

417 55 Göteborg