FINANSIELLA TJÄNSTER

Frigör kapital genom att sälja dina förfallna fordringar till oss.

Avskrivna fordringar

Många företag och organisationer har någon form av förfallna och avskrivna fordringar i sina kundreskontror. Minska din administration och frigör kapital genom att sälja delar eller hela din fordringsstock med förfallna fordringar till oss. Du frigör på ett enkelt och smidigt sätt dolda tillgångar och får pengarna direkt.

 

Genom att sälja dina förfallna fordringar övergår äganderätten till oss. Vår målsättning är att alltid skapa en god relation till dina kunder och arbeta tillsammans med dem för att hitta en hållbar lösning utifrån varje kunds situation. Du ska kunna lita på att vi i alla lägen följa legala krav och etiska riktlinjer från myndigheter och branschorganisationer och behandlar dina kunder med respekt. Krevea AB har alla tillstånd som krävs och står under Datainspektionens tillsyn.

 

Fördelarna med att sälja dina förfallna fordringar till oss:

 

  • Pengarna direkt
  • Förbättrad likviditet
  • Förbättrade nyckeltal
  • Minskad administration
  • Minskar risken för ytterligare kreditförluster


Vill du veta mer?

Kontakta oss angående köp av förfallna fordringar så berättar vi mer om hur det går till.
Rådgivning


Vi erbjuder företagsanpassad rådgivning och utbildning i att sälja mot faktura och få betalt.